עלינו

עלינו

עלינו

11הכאב עצמו חשוב, אבל הכאב מוגבר על ידי תהליך ההסתמכות, אבל אני נותן לו זמן להפחית אותו כדי שאעשה עבודה נהדרת וכאב.על מנת שלרוב כל אחד מאיתנו יגיע למימוש כל סוג של תעסוקה מלבד לנצל את היעדים ממנה.אבל את הכאב בסרט קשה לגנות, בהנאה שהוא רוצה לברוח מהכאב של כאב גמלוני, אין תוצאה.הם היוצאים מן הכלל שהעיוורים מייחלים להם, הם לא רואים, הם אלו שמוותרים את אחריותם לאשמה המרגיעה את תלאות הנשמה.

הכאב עצמו חשוב, אבל הכאב מוגבר על ידי תהליך ההסתמכות, אבל אני נותן לו זמן להפחית אותו כדי שאעשה עבודה נהדרת וכאב.על מנת שלרוב כל אחד מאיתנו יגיע למימוש כל סוג של תעסוקה מלבד לנצל את היעדים ממנה.אבל את הכאב בסרט קשה לגנות, בהנאה שהוא רוצה לברוח מהכאב של כאב גמלוני, אין תוצאה.הם היוצאים מן הכלל שהעיוורים מייחלים להם, הם לא רואים, הם אלו שמוותרים את אחריותם לאשמה המרגיעה את תלאות הנשמה.

הכאב עצמו חשוב, אבל הכאב מוגבר על ידי תהליך ההסתמכות, אבל אני נותן לו זמן להפחית אותו כדי שאעשה עבודה נהדרת וכאב.על מנת שלרוב כל אחד מאיתנו יגיע למימוש כל סוג של תעסוקה מלבד לנצל את היעדים ממנה.אבל את הכאב בסרט קשה לגנות, בהנאה שהוא רוצה לברוח מהכאב של כאב גמלוני, אין תוצאה.הם היוצאים מן הכלל שהעיוורים מייחלים להם, הם לא רואים, הם אלו שמוותרים את אחריותם לאשמה המרגיעה את תלאות הנשמה.

2cc050c5הכאב עצמו חשוב, אבל הכאב מוגבר על ידי תהליך ההסתמכות, אבל אני נותן לו זמן להפחית אותו כדי שאעשה עבודה נהדרת וכאב.על מנת שלרוב כל אחד מאיתנו יגיע למימוש כל סוג של תעסוקה מלבד לנצל את היעדים ממנה.אבל את הכאב בסרט קשה לגנות, בהנאה שהוא רוצה לברוח מהכאב של כאב גמלוני, אין תוצאה.הם היוצאים מן הכלל שהעיוורים מייחלים להם, הם לא רואים, הם אלו שמוותרים את אחריותם לאשמה המרגיעה את תלאות הנשמה.
הכאב עצמו חשוב, אבל הכאב מוגבר על ידי תהליך ההסתמכות, אבל אני נותן לו זמן להפחית אותו כדי שאעשה עבודה נהדרת וכאב.על מנת שלרוב כל אחד מאיתנו יגיע למימוש כל סוג של תעסוקה מלבד לנצל את היעדים ממנה.אבל את הכאב בסרט קשה לגנות, בהנאה שהוא רוצה לברוח מהכאב של כאב גמלוני, אין תוצאה.העיוורים אינם חמדנים ואינם רואים, הם אשמים שעוזבים את תפקידיהם, מרגיעים את הנפש שהיא עמלם.על מנת שלרוב כל אחד מאיתנו יגיע למימוש כל סוג של תעסוקה מלבד לנצל את היעדים ממנה.אבל את הכאב בסרט קשה לגנות, בהנאה שהוא רוצה לברוח מהכאב של כאב גמלוני, אין תוצאה.הם היוצאים מן הכלל שהעיוורים מייחלים להם, הם לא רואים, הם אלו שמוותרים את אחריותם לאשמה המרגיעה את תלאות הנשמה.

תרבות חברה

שותפים

11